ชุดประหยัดพลังงานแอร์ (saveair)

“นวัตกรรม” ใหม่ล่าสุด ในยุคสมัยนี้

กับผลิตภัณท์ save air สามารถช่วยคุณประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้เครื่องปรับอากาศ

ลดได้มากถึง 20-30%

 

    

    ประโยชน์ในการใช้ save air

• ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดโลกร้อน co2 •
• ลดการเกิดน้ำแข็งเกาะและ หยดน้ำที่คอยล์เย็น •
• ยืดอายุการทำงานของ Compressor •
• ได้อุณภูมิที่เย็นสบาย คงที่ เปรียบเสมือนระบบแอร์อินเวอร์เตอร์ •


“เราเป็นผู้ผลิต เเละจัดหน่าย”
รับสมัครตัวเเทนทั่วประเทศ
โทร : 095-192-4565  E-mail : saveair111@gmail.com
 

“ SAVE AIR ”


  
 
      
 
      
 
     

 

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ประหยัดพลังงานในแนวทางที่ถูกต้อง
แนวทางของการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ
 

การประหยัดพลังงาน
โดยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเพิ่มเติมเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องปรับอากาศแบบเดิม
      
1. ภาพด้านบนแสดงผลการทำงานก่อนและหลังการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
2. แนวคิด: ในขณะที่เครื่องปรับอากาศแบบดั้งเดิมทำงานมีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพต่ำ เราสามารถปรับปรุงจุดนี้ได้
3. กลไก: ช่วยประหยัดอากาศและหาระยะเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วจึงกำจัดช่วงเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพของรอบการทำความเย็น

การประหยัดค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาคืนทุน


จากข้อมูลข้างต้น

Ways for saving a/c Energy
• Buy new A/C devices with higher EER or SEER with inverter technology (High investment cost)
• Improve energy efficient of existing A/C systems (Lower investment cost)
• -Save Air-
• A retrofit control device which helps improve overall efficiency of your old A/C
How does system work?
      

• Above images show working result before and after installing Save air.
• Idea : While traditional A/C units are working there are stages of high efficiency and of low efficiency. We can improve this point!
• Mechanism : Save air evaluates and finds inefficient periods then removes inefficient period of the cooling cycles.


Saving Estimation


Payback period


With above information..
Visitors: 178,908