STAR-Aire แบบแขวน

 แอร์บ้านหาดใหญ่ ราคาถูก แถมฟรีทุกอย่าง !!

โทร 095-192-4565


* หมายเหตุ : แถมฟรีขาเเขวน รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 9 เมตร
เบอร์เกอร์ 1 ชุด (ใช้ตามหน้างานจริงเท่านั้น)

 แอร์ STAR-AIR แบบตั้ง/แขวน เบอร์ 5 AR-E/FCR5 SERIES รีโมทไร้สาย , รีโมทมีสาย

 
Model
น้ำยา BTU ขนาดห้อง ระบบไฟ EER ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

AR 125 E / FCR5 - 400

รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)

R22 13,070 - 220V 11.73 ราคาพิเศษ 

AR 125 E / FCR5 - 400

รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)

R22 13,070 - 220V 11.73 ราคาพิเศษ 

AR 185 E / FCR5 - 602

รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)

R22 18,543 - 220V 11.88 ราคาพิเศษ 

AR 185 E / FCR5 - 602

รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด

R22 18,543 - 220V 11.88 ราคาพิเศษ 
AR 255 E / FCR5 - 804
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 26,131 - 220V 11.62 ราคาพิเศษ 
AR 255 E / FCR5 - 804
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 26,131 - 220V 11.62 ราคาพิเศษ 
AR 265 E / FCR5 - 804
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 27,197 - 220V 11.74 ราคาพิเศษ 
AR 265 E / FCR5 - 804
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 27,197 - 220V 11.74 ราคาพิเศษ 
AR 305 E / FCR5 - 1101
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 29,279 - 220V 11.21 ราคาพิเศษ 
AR 305 E / FCR5 - 1101
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 29,279 - 220V 11.21 ราคาพิเศษ 
AR 305 E / FCR5 - 1100
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 30,708 - 220V 11.62 ราคาพิเศษ 
AR 305 E / FCR5 - 1100
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 30,708 - 220V 11.62 ราคาพิเศษ 
AR 335 E / FCR5 - 1250 RD
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 33,938 - 220V 11.48 ราคาพิเศษ 
AR 335 E / FCR5 - 1250 RD
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 33,938   220V 11.48 ราคาพิเศษ 
AR 335-3E/ FCR5 - 1250 RD
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 34,227   380V 12.13 ราคาพิเศษ 
AR 335-3E/ FCR5 - 1250 RD
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 34,227   380V 12.13 ราคาพิเศษ 
AR 365 E / FCR5 - 1301
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 36,415   220V 11.14 ราคาพิเศษ 
AR 365 E / FCR5 - 1301
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 36,415   220V 11.14 ราคาพิเศษ 
AR 365-3E / FCR5 - 1301
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 37,411   380V 11.69 ราคาพิเศษ 
AR 365-3E / FCR5 - 1301
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 37,411   380V 11.69 ราคาพิเศษ 
AR 385 E / FCR5 - 1350
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 38,004   220V 11.55 ราคาพิเศษ 
AR 385 E / FCR5 - 1350
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 38,004   220V 11.55 ราคาพิเศษ 
AR 385-3E / FCR5 - 1350
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 38,704   380V 11.86 ราคาพิเศษ 
AR 385-3E / FCR5 - 1350
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 38,704   380V 11.86 ราคาพิเศษ 
AR 405 E / FCR5 - 1350 
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 40,400   220V 11.71 ราคาพิเศษ 
AR 405 E / FCR5 - 1350
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 40,400   220V 11.71 ราคาพิเศษ 
AR 405-3E / FCR5 - 1350
รีโมทมีสาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 40,426   380V 11.86 ราคาพิเศษ 
AR 405-3E / FCR5 - 1350
รีโมทไร้สาย (คอมเพรสเซอร์1ใบพัด)
R22 40,426   380V 11.86 ราคาพิเศษ 

รับประกันอะไหล่ 2 ปี และ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี 
Visitors: 179,822