ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งแอร์ติดผนัง Mitsubishi 13000 BTU
ฟรีรางครอบท่อ ขาเเขวน
หมู่บ้านประกายทองทุ่งเขียวหวาน
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

สนใจ โทรสายด่วน : 095-192-4565
www.hatyaiairservice.comติดตั้งแอร์ติดผนัง GREE9000-12000BTU 4 ชุด (นาทวี-สงขลา)
ฟรีรางครอบท่อ ขาเเขวน 
สนใจโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง : 095-192-4565
ติดตั้งแอร์ติดผนัง Tasaki 30000 BTU
เทคโนโลยีม่วงงาม จังหวัด สงขลา
ฟรีรางครอบท่อ ขาเเขวน 
สนใจโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง : 095-192-4565
                                                                  ติดตั้งแอร์เก่าLG(Ivt)9000btu อำเภอทุ่งลุง จังหวัดสงขลา                                          สนใจโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง : 095-1924565
                    www.Hatyaiairservice.com

                                                            

                                      
ติดแอร์ไดกิ้น18000btu ทักษิณเมืองทอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ฟรีรางครอบท่อ ฟรีท่อ 4 เมตร
สนใจโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง : 095-1924565
www.Hatyaiairservice.com

แอร์อิมีเน้น9000btu คูเต่า-แหลมโพธิ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ฟรีรางครอบท่อ ฟรีท่อ 4 เมตร
สนใจโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง : 094-19244565
www.Hatyaiairservice.comแอร์ไดกิ้น9000btu ควนลัง-หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
ฟรีรางครอบท่อ ฟรีท่อ 4 เมตร
สนใจโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง : 0945-1924565
www.Hatyaiservice.com


แอร์ไดกิ้น12000btu สนามบิน-หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ฟรีขาแขวน ฟรีรางงครอบท่อ
สนใจโทรสายด่วน 24 ชั่วโมง : 095-1924565
www.Hatyaiairservice.com

Visitors: 487,476