สินค้าขายดี

แอร์ SAlJO DENKI รุ่น TURBO A.B.S ขนาด 9,563 btu
ประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
ราคาพิเศษ 11,000.-  ติดตั้งฟรี
ฟรีท่อทองแดง 4 เมตร ฟรีรางครอบท่อน้ำยา4 4 เมตร ฟรีขาแขวน หรือ
ขายางตั้งพื้น 1 ชุด สายไฟ 12 เมตร เบรกเกอร์ 1 ชุด ท่อน้ำทิ้ง 6 เมตร
Visitors: 932,760