แอร์ EMlNENT 4ทิศทาง

แอร์ EMlNENT SUPER FLOW 4ทิศทาง 

MODEL  BTU  ขนาดห้อง ระบบไฟ EER พร้อมติดตั้ง
CG18F/AR18FC
18,048
 
220V
10.24
xxxxx
CG25F/AR25FC
25,249
 
220V
10.24
xxxxx
CG30F/AR30FC
36,167
 
220V
10.24
xxxxx
CG36F/AR36FC
36,167
 
220V
10.24
xxxxx
CG36FAR36FTC
36,167
 
380V
10.24
xxxxx
CG40F/AR40FC
40,262
 
220V
10.24
xxxxx
CG40F/AR40FTC
40,262
 
380V
10.24
xxxxx
CG44F/AR44FTC
44,356
 
380V
10.24
 xxxxx
CG48F/AR48FTC
48,109
 
380V
10.24
 xxxxx
...

แอร์ MMlNENT SUPER FLOW 4ทิศทางเบอร์5

MODEL  BTU ขนาดห้อง ระบบไฟ SEER NO พร้อมติดตั้ง
CFG18F/AFE18FC 19,000   220V 13.81 5 xxxxx 
CFG24F/AFE24FC 25.000   220V 13.61 5 xxxxx 
CFG30F/AFE30FC 31,000   220V 13.33 5 xxxxx
CFG36F/AFE36FC 36,100   220V 13.29 5 xxxxx 
 CFG36F/AFE36FTC  36,100    380V 14.39 5⭐️ xxxxx 
 CFG40F/AFE40FC  40,944    220V 13.33  5 xxxxx
 CFG40F/AFE40FTC  40,994    380V 13.33  5 xxxxx

แอร์ EMlNENT SUPER FLOW 4ทิศทาง เบอร์5⭐️⭐️

MODEL  BTU ขนาดห้อง ระบบไฟ SEER NO พร้อมติดตั้ง
 CVG18F/AVG18FC  19,000   220V  20.00 5⭐️⭐️  xxxxx
 CVG24F/AVG24FC  24,000   220V  20.00 5⭐️⭐️  xxxxx
 CVG30F/AVG30FC  31,000   220V  19.00 5⭐️⭐️  xxxxx
 CVG36F/AVG36FC  36,100   220V  19.00 5⭐️⭐️  xxxxx
 CVG40F/AVG40FC  40,944   220V  19.00 5⭐️⭐️  xxxxx
Visitors: 713,465