เงื่อนไขการติดตั้ง

เงื่อนใขการติดตั้งแอร์ใหม่ฟรีอุปกรณ์

1.แถมฟรีท่อน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 4 เมตร ในกรณีเกินคิดเพิ่ม
ส่วนเกินเมตรละ 450 บาท( 9,000-15,000 BTU )
ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท(18,000-24,000 BTU )
ส่วนเกินเมตรละ 750 บาท( 30,000BTU ขึ้นไป )

2.ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ /หรือขายางรองตั้งพื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.สายไฟไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 40 บาท


4.เบรคเกอร์ 1 ชุด มาตรฐาน มอก.


5.รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 250 บาท


6.ท่อน้ำทิ้ง 4 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 50 บาท


7.กระโหลก 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 50 บาท)


8.ข้อโค้งมุม 1 ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 50 บาท)


9.ข้องอ อย่างละ1ตัว (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ตัวละ 50 บาท)


10.ในกรณีหน้างานใช้รางแบบข้ามคาน หรือ ตัวหนอน (คิดตัวละ 100 บาท)


11.ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้ขาแขวน แบบกระเช้า คิดเพิ่ม ชุดละ 850 บาท


12.ในกรณีหน้างาน ที่ต้องใช้กริวปรับทิศทางลม คิดเพิ่ม ชุดละ 950 บาท


**รับประกันหลังการติดตั้ง 1ปี ในเกิดจากการติดตั้งเท่านั้น

หมายเหตุ ของแถมไม่สามารถเเอามาเป็นส่วนลดได้ แถมในกรณีใช้เท่านั้น
**ถ้าอุปกรณ์ไม่เกินไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**
Visitors: 932,758